Pages

21.10.11

KB-264 Kenarie boekje
Sekoempoelan boekoe sakoe serie KENARIE BOEKJE, terbitan dari N.V MAANDBLAD SUCCES.
Ada 11 joedoel boekoe jang kondisinja masih coekoep bagoes oentoek boekoe setoea ini.
Harga @ Rp. 35.000 (Free ongkir P. Djawa)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...